Serveis, tràmits i gestions

Factura electrònica (e-FACT)

La Llei 25/2013 obliga la presentació de les factures amb un import superior a 5.000 euros electrònicament. 

Els proveïdors que hagin de presentar una factura inferior a 5.000 euros ho podran fer en qualsevol dels dos formats: electrònic i en paper.

Perquè la factura electrònica tingui la mateixa validesa legal que la factura emesa en paper ha de complir uns requisits a nivell de format (els formats acceptats són: Facturae versió 3.2.x i EDIFACT) i també han de dur una signatura electrònica reconeguda. Si el vostre programari de gestió no us permet generar factures en aquest format o voleu disposar de la informació necessària relacionada amb la factura electrònica podeu consultar aquest web.

Us facilitem les dades corresponents a l’Ajuntament de Sallent que us caldrà per generar les factures en format electrònic:
 El punt General d’entrada és el Servei e-FACT del Consorci AOC
 Els rols i codis associats són:

  Codi DIR3 Adreça CP Municipi Província

Rol fiscal:

01 Oficina comptable

L01081918 Plaça de la Vila, 1 08650 Sallent Barcelona

Rol receptor:

02 Òrgan gestor

L01081918 Plaça de la Vila, 1 08650 Sallent Barcelona

Rol pagador:

03 Unitat tramitadora

L01081918 Plaça de la Vila, 1 08650 Sallent Barcelona

 

Govern obert i transparència
La informació generada pel Govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Bústia de factures Bústia de factures
Si ets proveïdor de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes
L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.
Participació Participació
Busquem que la ciutadania s'impliqui en els processos i actuacions del nostre municipi.