Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

  No hi ha un òrgan de govern definit com a principal

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats

Alcalde: Oriol Ribalta i Pineda (ERC)

1a Tinent d'Alcalde: Silvia Tardà i Serrano (ERC)

2a Tinent d'Alcalde: Neus Solà i Martinez (ERC) 

3r Tinent d'Alcalde: Carme Escámez i Coll (ERC)

4t Tinent d'Alcalde: Cristina Luna i Ruiz (ERC)

Regidor: Miquel Estruch i Capdevila (ERC)

Regidora: Diego Miranda i Morales (ERC)

Regidora: David Saldoni i de Tena (JxS)

Regidor: Marta Cullerés Sanchz (JxS)

Regidora: Salvador Sibila i Cucurull (JxS)

Regidor: Mercè Maseda i Fernàndez (JxS)

Regidora: Guillem Cabra i Cortès (FP)

Regidor: Marta Busquets i Planas (FP)