Quina és l'estructura de l'administració i qui són els seus responsables? Coneix com s’organitza l'ens i la informació més rellevant sobre aquells que la dirigeixen.

Article 9

Transparència en l’organització institucional i l’estructura administrativa

1. La informació relativa a l’organització institucional i l’estructura administrativa que l’Administració ha de fer pública en aplicació del principi de transparència ha d’incloure:

a) La descripció de l’organització de l’Administració i dels organismes i ens públics vinculats o dependents, i també de les societats, les fundacions públiques i els consorcis dels quals forma part l’Administració, amb la inclusió d’un organigrama actualitzat.

b) L’estructura organitzativa interna de l’Administració i dels organismes i entitats a què fa referència la lletra a, amb la identificació dels responsables dels diversos òrgans i llur perfil i trajectòria professionals.

 

Organigrama de l'ens

 

Titular: David Saldoni

Correu electrònic: saldonidd@diba.cat

Àrees sectorials:

 • Benestar Social i Família
 • Seguretat ciutadana, trànsit i mobilitat
 • Hisenda

Titular: Rosa Argelaguet Isanta

Correu electrònic: argelaguetir@sallent.cat

Àrees sectorials:

 • Promoció i imatge del poble
 • Turisme
 • Pla d’Actuació Municipal
 • Tecnologies de la Informació (TIC)

 

Titular: Jordina Moltó Bastardas

Correu electrònic: moltobjr@sallent.cat

Àrees sectorials:

 • Urbanisme i obres públiques
 • Patrimoni municipal
 • Habitatge
 • Sostenibilitat
 • Comunicació

 

Titular: Salvador Sibila Cucurull

Correu electrònic: sibilacs@sallent.cat

Àrees sectorials:

 • Serveis Municipals; neteja viària, subministrament d’aigua, sistema de sanejament i clavegueram. Enllumenat públic, cementiri i tanatori, parcs i jardins, escombraries
 • Manteniment Municipal: mobiliari urbà, espais i equipaments públics
 • Medi Natural
 • Protecció civil i ADF

 

Titular: Jonatan Caro

Correu electrònic: carorj@sallent.cat

Àrees sectorials:

 • Esports
 • Infància i adolescència
 • Joventut
 • Sanitat i promoció de la salut
 • Cooperació

Titular: Anna Maria Fernàndez Gloria

Correu electrònic: fernandeznnm@sallent.cat

Àrees sectorials:

 • Educació
 • Cultura
 • Festes
 • Serveis generals i règim intern: administració general, atenció ciutadana i recursos humans
 • Residència

Titular: Empar Arenas Maldonado

Correu electrònic: arenasme@sallent.cat

Àrees sectorials:

 • Promoció econòmica
 • Activitats i medi ambient
 • Ocupació
 • Comerç i consum