Si l'ens ha estat part processal d'alguna resolució administrativa i/o judicial de rellevància pública, o alguna d'aquestes ha afectat persones que exerceixen funcions públiques en aquest ens (com l'alcalde/alcaldessa i els regidors/es), aquest és el lloc on pots trobar aquesta informació.

A continuació es recullen les resolucions administratives i judicials rellevants per a l'Ajuntament de Sallent, les quals es publiquen quan esdevenen fermes.