En el cas que s'hagi dictat alguna resolució relativa al règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs d'aquest ens, aquest és l'apartat on les pots consultar.

L'Ajuntament no disposa de resolucions sobre el règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs i personal directiu