Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Ple municipal

AES (Agrupació d'electors de Sagàs, independents)

AES (Agrupació d'electors de Sagàs, independents) (5 càrrecs electes)

Sílvia Triola Costa

Alcaldessa

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Jordi Pellicer Cortina

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Miquel Rovira Prat

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Josep Maria Poal Maldonado

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Mònica Pont Bancell

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats