Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

AES (Agrupació d'electors de Sagàs, independents) (5 càrrecs)

Sílvia Triola Costa

Alcaldessa

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Jordi Pellicer Cortina

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Miquel Rovira Prat

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Josep Maria Poal Maldonado

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Mònica Pont Bancell

Membre d'equip de govern

Veure fitxa