Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Jordi Pellicer Cortina

AES (Agrupació d'electors de Sagàs, independents)

  • Càrrec electe
  • Membre d'equip de govern
  • Ple municipal