D'acord a la normativa vigent, la ciutadania té dret a comprovar o conèixer si la persona que l'atén és un funcionari habilitat. Les dades mostrades permeten veure el personal habilitat a tal efecte.
Actualment l'ajuntament no disposa de funcionaris habilitats