En el cas que s'hagi dictat alguna resolució relativa al règim d'incompatibilitats, aquest és l'apartat on la pots consultar.

L'Ajuntament no disposa de resolucions sobre el règim d'incompatibilitats dels empleats públics