En aquest espai hi trobaràs la informació relativa als estats trimestrals d'execució dels pressupostos anuals de l'ens.

L'ajuntament està treballant per oferir informació relativa a l'execució pressupostària trimestral