En aquest apartat podràs consultar aquelles dades relatives a l'aplicació de les normes de l'ens, si n'hi ha.

L'ajuntament no disposa de documentació referent a l'avaluació de l'aplicació de les normes