Aquí pots consultar les resolucions i els decrets aprovats per aquest ens.

L'ajuntament està treballant per oferir informació relativa d'aquest ítem