Indicadors de transparència Disponible a: Síndic de Greuges - Informes sobre transparència, accès a la informació pública i bon govern: Any 2018 i Any 2019

En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens.