Els recursos públics de l'ens es destinen a les finalitats previstes al Pressupost? Es porten a terme de forma correcta els processos relacionats amb les subvencions, la contractació o els convenis? Aquí podràs trobar les auditories de comptes que s'hagin realitzat.

Data Títol Descripció Documents
23-06-2022 Comptes anuals SAB-URBÀ, SLU 2021 Comptes anuals auditats SAB-URBÀ, SLU 2021 Comptes anuals SAB-URBÀ 2021
05-05-2021 Comptes anuals SAB-URBÀ, SL, 2020 Comptes anuals auditades SAB-URBÀ, SL, 2020 Comptes anuals 2020
30-06-2020 Comptes anuals 2019 Auditoria dels comptes anuals 2019 Comptes anuals 2019
01-06-2019 Auditoria dels comptes anuals 2018 Auditoria dels comptes anuals 2018 comptes anuals 2018
16-04-2018 Comptes Anuals 2017 Auditoria dels Comptes Anuals de l'any 2017 Comptes Anuals 2017
30-03-2017 Auditoria Comptes Anuals 2016 Auditoria Comptes Anuals 2016 Comptes anuals 2016
28-04-0016 Auditoria dels Comptes Generals 2015 Comptes Anuals 2015