A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.

Els edictes i anuncis de l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL es publiquen al tauler de l'Ajuntament.

Seguint aquest enllaç accedireu a l'e-Tauler de l'Ajuntament i podreu filtrar els edictes o anuncis referents a l'empresa SAB-URBÀ