Vols conèixer algun conveni col·lectiu? En aquest apartat hi pots trobar tots aquells que tenen relació amb aquest ens.

El següent conjunt de dades recull els convenis, acords i pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical, publicats en el DOGC, els BOP o el BOE, amb incidència a Catalunya.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017) (Codi de conveni núm. 79100015072015) 09-03-2015 http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6826/1409717.pdf