Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Catàleg de serveis i tràmits
Oferta de serveis i tràmits posats a disposició de la ciutadania
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
No trobeu la informació?
Exerciu el vostre dret d'accés a la informació pública

Indicadors de gestió econòmica

Pressupost

Endeutament

Inversions

Càrrega fiscal

Ingressos corrents

Despeses corrents i amortitzacions

Capacitat d'estalvi de l'exercici

Ajuda'ns a millorar

Participació

Recursos de participació ciutadana i foment del bon govern

Queixes i suggeriments

Has vist quelcom que no t'agrada o potser tens alguna bona idea per la ciutat? T'escoltem.

Tràmit per Avisos, Queixes i Suggeriments

Visualitzacions gràfiques Visualitzacions gràfiques
Si voleu consultar la informació en format gràfic aquest és el vostre espai.
Normativa urbanística Normativa urbanística
Informeu-vos de les normes urbanístiques abans d'iniciar una obra o si dubteu sobre la seva legalitat.
Normativa municipal Normativa municipal
Per la bona convivència a la ciutat cal que tots coneguem les normatives i ordenances.
Integritat institucional Integritat institucional
Coneix les eines de l'Ajuntament de Rubí per implantar un marc d'integritat institucional: el Codi de conducta, el Pla Antifrau o la bústia ètica.