Vols implicar-te en les qüestions del dia a dia que gestiona aquest ens? Prefereixes participar en grans projectes o esdeveniments especials? Doncs aquí trobaràs la informació i dades de contacte dels espais de participació ciutadana que existeixen.

Consell Consultiu de la Gent Gran de Rubí

Descripció El Consell Consultiu de la Gent Gran és un dels espais per articular la participació de la ciutadania i les entitats en les polítiques locals.

Enllaç https://www.rubi.cat/ca/temes/participacio/organs-de-participacio-i-consells-sectorials-1/consell-consultiu-de-la-gent-gran

Consell de la Infància i l'Adolescència de Rubí

Descripció El Consell de la Infància i l'Adolescència està format per infants i adolescents d’entre 10 i 14 anys de centres escolars de la ciutat i es va constituir al juny de 2002.

Enllaç https://www.rubi.cat/ca/temes/participacio/organs-de-participacio-i-consells-sectorials-1/consell-de-la-infancia-i-ladolescencia-de-rubi?set_language=ca

Consell Escolar Municipal (CEM)

Descripció El Consell Escolar Municipal (CEM) té com a objectius fonamentals la participació i la consulta en la gestió dels temes que afecten l’ensenyament no universitari en el municipi, i canalitzar les propostes i les demandes vers l’administració educativa que correspongui.

Enllaç https://www.rubi.cat/ca/temes/participacio/organs-de-participacio-i-consells-sectorials-1/consell-escolar-municipal-cem

Consell de la Formació Professional de Rubí

Descripció El Consell de la Formació Professional és un òrgan consultiu, en què participen agents educatius, socials i econòmics i organitzacions empresarials i entitats públiques i privades de l’àmbit de la formació professional.

Enllaç https://www.rubi.cat/ca/temes/participacio/organs-de-participacio-i-consells-sectorials-1/consell-de-la-formacio-professional-de-rubi

Consell Municipal de Cooperació Internacional al Desenvolupament

Descripció El Consell Municipal de Cooperació Internacional al Desenvolupament és un òrgan sectorial de caràcter consultiu, d’estudi i de promoció dels interessos relacionats amb la solidaritat i la cooperació al desenvolupament, com a valors de pau, diàleg i consens entre tots els ciutadans i ciutadanes de Rubí.

Enllaç https://www.rubi.cat/ca/temes/participacio/organs-de-participacio-i-consells-sectorials-1/consell-municipal-de-cooperacio-internacional-al-desenvolupament

Taula Local de la Memòria Històrica

Descripció Aquest espai participatiu vol dignificar les víctimes i persones represaliades per la dictadura franquista, i les persones que van patir la deportació i van ser víctimes del nazisme.

Enllaç https://www.rubi.cat/ca/temes/participacio/organs-de-participacio-i-consells-sectorials-1/taula-local-de-la-memoria-historica

Mesa pel Dret a l'Habitatge

Descripció La Mesa pel Dret a l'Habitatge es va constituir al desembre de 2020 i hi participen entitats de caire social (ASAV, PAH i PAH Les Torres), els grups municipals presents al ple de l'Ajuntament i diferents serveis tècnics municipals.

Enllaç https://www.rubi.cat/ca/temes/participacio/organs-de-participacio-i-consells-sectorials-1/mesa-pel-dret-a-lhabitatge