En el cas que s'hagi dictat alguna resolució relativa al règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs d'aquest ens, aquest és l'apartat on les pots consultar.

En aquests moments no s'han dictat resolucions sobre el règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs. 

Per consultar les declaracions d'activitats dels alts càrrecs, feu clic aquí.