Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Regidors i regidores del Consistori


Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)
 
Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
 
Grup municipal d'En Comú Podem-Rubí (ECP-Rubí)
 
Grup Municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (Cs)
 
Grup Municipal de Veïns per Rubí (VR)
 
Grup municipal de l'Alternativa d'Unitat Popular (AUP)