Coneix quina és la relació dels organismes que depenen o estan vinculats a aquesta entitat.

Font del Ferro SL

Empresa municipal constituïda l’any 1994 que ofereix una alternativa formatiu-laboral per a les persones adultes amb discapacitat psíquica del municipi de Rubí.
Té com a objecte social la gestió directa del servei públic de promoció, rehabilitació i integració social i laboral de les persones amb discapacitat.

A partir d'octubre de 2018 es fa una modificació als seus estatuts i esdevé Mitjà Propi Personificat de l'Ajuntament de Rubí, i pot rebre encàrrecs de cultiu de flors i plantes, serveis de jardineria i manteniment d'espais verds.

Podeu consultar els encàrrecs realitzats, tant al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Rubí com al Perfil del Contractant de Font del Ferro.

Ubicació: c/ Mallorca, s/n
Telèfon: 93 588 75 75 - a/e: informacio@fontdelferro.org

Horari: de dilluns a dissabte de 9 a 14 h
Web Font del Ferro

 

Documents relacionats:

Promocions Urbanes de Rubí SA (PROURSA)

L'objecte de la societat municipal Promocions Urbanes de Rubí, SA és la realització de qualsevol operació relacionada amb la promoció pública i social d'habitatges, tant de protecció oficial com de renda lliure, locals comercials, aparcaments i naus industrials; llur construcció, gestió, adjudicació, venda, arrendament i administració; així com l'adquisició, gestió, urbanització i parcel·lació de terrenys o de sòl.

PROURSA gestiona, des de l’any 2005, l’Oficina Local d’Habitatge de Rubí, establerta mitjançant un conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Rubí.

L’Oficina Local d’Habitatge té per objecte informar, assessorar i gestionar serveis en matèria d’habitatge, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius a l’habitatge.


Els objectius generals són:

  • Gestionar el parc municipal d'habitatges
  • Gestionar la Borsa de mediació pel llooguer social
  • Tramitar els ajuts al pagament del lloguer
  • La promoció d'habitatge municipal

Documents relacionats: 

Ubicació: c/ Prim, 33 4a planta - 09191 Rubí
Telèfon: 93 588 66 93- a/e: proursa@proursa.cat

 

Creació de l'OED Rubí, Serveis de Comunicació Audiovisual

 Ubicació: Complex Cultural l'Escardívol - C/ Joaquim Blume s/n - 08191 · RUBÍ

Web: https://www.radiorubi.fm/