Si necessites informació bàsica sobre aquest ens, com ara el CIF, qui n'és el responsable, l'adreça electrònica o consultar-ne el web, aquí pots trobar aquestes dades.

Dades de l'Ajuntament de Rubí

  • Codi oficial estadístic: 0818460009
  • Adreça: Plaça de Pere Aguilera, 1
  • Codi postal i localitat: 08191 Rubí
  • Comarca: Vallès Occidental
  • Població 2018: 76.423
  • Telèfon: 93 5887000
  • NIF: P0818300F
  • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Ana Maria Martínez Martínez
  • Adreça electrònica: alcaldia@ajrubi.cat
  • Web: https://www.rubi.cat/