El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 22 de juliol de 2021, va acordar l’aprovació inicial de les següents Modificacions pressupostàries:

Documents

Modificació pressupostària 43/2021 Modificació pressupostària 44/2021 Modificació pressupostària 46/2021 Modificació pressupostària 49/2021

Edicte 

Edicte

Edicte

Edicte

Informe (1)

Informe (1)

Informe (1)

Informe (1)

Informe (2)

Informe (2)

Informe (2)

Informe (2)

Document comptable

Document comptable

Document comptable

Document comptable

Proposta

Proposta

Proposta

Proposta