Els recursos públics de l'ens es destinen a les finalitats previstes al Pressupost? Es porten a terme de forma correcta els processos relacionats amb les subvencions, la contractació o els convenis? Aquí podràs trobar les auditories de comptes que s'hagin realitzat.

Podeu consultar l'enllaç a la pàgina de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, on consten les auditories de comptes realitzats a l'Ajuntament, i els informes de la pròpia Sindicatura sobre els mateixos.