Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.U.

Subministraments elèctrics

Deixalleria Municipal


Contracte Recollida residus i neteja viària


Contracte de neteja d'escoles públiques i dependències municipals


Contracte de manteniment, conservació i/o millora de zones verdes


Contracte pel servei de control de plagues de rossegadors i artròpodes


Contractes d'aparcaments públics

Concessió aparcament 'La Pista' (pl. Salvador Allende)

Concessió aparcament Onze de Setembre

Concessió aparcament Mercat Municipal


Contracte Servei Urbà Municipal del Transport de viatgers de Rubí


Zona Blava


Servei de Grua


Serveis funeraris


Servei d'Atenció Domiciliària (SAD)