Convenis Subscrits per l'Ajuntament de Rubí

Convenis subscrits 2021

Relació de convenis subscrits Àrea d'Indústria, Comerç i Ocupació

Conveni Soc-Ubicat i l'Ajuntament de Rubí

Convenis de col.laboració per a la formació pràctica en centres de treball

Convenis pràctiques soldadura i magatzem FOAP

Convenis pràctiques Programa 30 PLUS

Relació de convenis subscrits Àrea Drets Socials

Conveni Grupo Hada

Convenis subscrits 2020

Relació de convenis subscrits Àrea d'Indústria, Comerç i Ocupació

Relació de convenis subscrits Rubí Forma

Relació de convenis subscrits Àmbit Alcaldia

Relació de convenis subscrits Àrea de Drets Socials

Relació de convenis subscrits Àrea de Projecció de Ciutat, Cultura i Esports

Relació de convenis subscrits Servei d'Esports

Relació de convenis subscrits Habitatge

Relació de convenis subscrits Àrea d'Igualtat i Ciutadania

Convenis subscrits 2019

Relació de convenis subscrits per l'Àrea de Desenvolupament Local

Relació de convenis subscrits per Rubí Forma

Convenis programa 30 plus:

Convenis programa Fent Xarxa: foment de l'ocupació

Convenis programa de Formació i Inserció Auxiliar d'hostaleria: Cuina i Càtering (març 2019)

Formació pràctica en centres de treball - programa FOAP:

Altres convenis:

Programa UBICAT:

Programa SEFED:

Relació de convenis subscrits pel Servei d'Esports:

Relació de convenis subscrits pel Servei a les Persones:

Relació de convenis subscrits pel Servei de Comerç:

Convenis subscrits 2018

Relació de convenis del Servei de Cultura:

Relació de convenis del Servei d'Esports:

Relació de convenis subscrits per l'Oficina de Serveis a l'Empresa:

Relació de convenis subscrits pel Servei a les Persones:

Relació de convenis subscrits per Rubí Forma:

Formació pràctica en centres de treball

Convenis subscrits 2017

Relació de convenis subscrits per Rubí Forma

Relació de convenis subscrits pel Servei d'Esports

Relació de convenis subscrits pel Servei de Comerç

Conveni amb Associació de comerciants, serveis i restauració programa anual de dinamització comercial

Relació de convenis subscrits per Oficina Local d'Habitatge

Convenis subcrits 2016

Relació de convenis subscrits per l'Oficina de Serveis a l'Empresa

Relació de convenis subscrits Convenis Esports

Relació de convenis subscrits per Rubí Forma

Relació de convenis subscrits pel Servei de la Dona

Relació de convenis subscrits pel Servei de Medi Ambient

Relació de convenis subscrits per l'Oficina Local d'Habitatge