Convenis Subscrits per l'Ajuntament de Rubí

Convenis subscrits 2022

Relació de convenis subscrits per Habitatge

Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de
Rubí any 2022.

Conveni prevenció exclusió residencial subscrit entre l'Ajuntament de Rubí i Anticipa Real Estate SLU

Relació de convenis subscrits per la Unitat  Rubí Brilla

Conveni subvenció entre l'European City Facility i l'Ajuntament de Rubí 2022-2023

Relació de convenis subscrits pel Servei de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

Conveni de col.laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Rubí en matèria de seguretat viària

Relació de convenis subscrits Àrea d'Indústria, Comerç i Ocupació

Conveni de col.laboració CCVOC per a la dinamització i suport al desenvolupament del sector industrial

Relació de convenis Àrea Drets Socials

Conveni subvenció de l'Ajuntament de Rubí a l'Entitat Frater Nadal

Conveni subvenció de l'Ajuntament de Rubí al Fons Català de Cooperació

Conveni subvenció de l'Ajuntament de Rubí a l'Associació de Gent Gran de Rubí

Conveni de subvenció de l'Ajuntament de Rubí a l'Aula d'Extensió Universitària

Conveni de cooperació interadministrativa Covid-19 entre el Departament de Salut de la Generalitat i l'Ajuntament de Rubí

Convenis subscrits 2021

Relació de convenis de l'Àrea de Sostenibilitat i Serveis Municipals

Convenis de col·laboració entre l’Ajuntament de Rubí i AGBAR per combatre la pobresa energética i la vulnerabilitat econòmica

Relació de convenis de l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania

Conveni Departament Educació i Ajuntament de Rubí per a la construcció de l'Escola del Bosc

Relació de convenis subscrits Àrea d'Indústria, Comerç i Ocupació

Conveni i Addenda Ajuntament de Rubí i Cambra de Comerç 2021

Conveni de col.laboració  entre les Inmobiliaries de Rubí i l'Oficina de Serveis a l'Empresa sobre l'oferta inmobiliaria industrial i comercial de Rubí. Portal Inmobiliari.

Conveni Soc-Ubicat i l'Ajuntament de Rubí

Convenis de col.laboració per a la formació pràctica en centres de treball

Convenis pràctiques soldadura i magatzem FOAP

Convenis pràctiques Programa 30 PLUS

Conveni marc de col.laboració Departament d'Educació i Ajuntament de Rubí per a la formació dual a l'IES Estatut

Conveni marc de col.laboració Departament d'Educació i Ajuntament de Rubí per a la formació dual a l'IES la Serreta

Relació de convenis subscrits Àrea Drets Socials

Conveni Grupo Hada 2021

Addenda Conveni Grupo Hada 2021-22

Conveni de col.laboració servei EAIA entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Rubí 2020-2023

Relació de convenis subscrits Àrea de Projecció de Ciutat, Cultura i Esports

Conveni de cessió d'ús de la Zona Esportiva de Can Mir a l'entitat Club Escola de Futbol Can Mir, 2021-2024.

Convenis subscrits 2020

Relació de convenis subscrits Àrea d'Indústria, Comerç i Ocupació

Relació de convenis subscrits Rubí Forma

Relació de convenis subscrits Àmbit Alcaldia

Relació de convenis subscrits Àrea de Drets Socials

Relació de convenis subscrits Àrea de Projecció de Ciutat, Cultura i Esports

Relació de convenis subscrits Servei d'Esports

Relació de convenis subscrits Habitatge

Relació de convenis subscrits Àrea d'Igualtat i Ciutadania

Convenis subscrits 2019

Relació de convenis subscrits per l'Àrea de Desenvolupament Local

Relació de convenis subscrits per Rubí Forma

Convenis programa 30 plus:

Convenis programa Fent Xarxa: foment de l'ocupació

Convenis programa de Formació i Inserció Auxiliar d'hostaleria: Cuina i Càtering (març 2019)

Formació pràctica en centres de treball - programa FOAP:

Altres convenis:

Programa UBICAT:

Programa SEFED:

Relació de convenis subscrits pel Servei d'Esports:

Relació de convenis subscrits pel Servei a les Persones:

Relació de convenis subscrits pel Servei de Comerç:

Convenis subscrits 2018

Relació de convenis del Servei de Cultura:

Relació de convenis del Servei d'Esports:

Relació de convenis subscrits per l'Oficina de Serveis a l'Empresa:

Relació de convenis subscrits pel Servei a les Persones:

Relació de convenis subscrits per Rubí Forma:

Formació pràctica en centres de treball

Convenis subscrits 2017

Relació de convenis subscrits per Rubí Forma

Relació de convenis subscrits pel Servei d'Esports

Relació de convenis subscrits pel Servei de Comerç

Conveni amb Associació de comerciants, serveis i restauració programa anual de dinamització comercial

Relació de convenis subscrits per Oficina Local d'Habitatge

Convenis subcrits 2016

Relació de convenis subscrits per l'Oficina de Serveis a l'Empresa

Relació de convenis subscrits Convenis Esports

Relació de convenis subscrits per Rubí Forma

Relació de convenis subscrits pel Servei de la Dona

Relació de convenis subscrits pel Servei de Medi Ambient

Relació de convenis subscrits per l'Oficina Local d'Habitatge