Planejament urbanístic Disponible a: Generalitat de Catalunya (RPUC)

Planejament urbanístic Disponible a: Generalitat de Catalunya (MUC)

Vols saber com s'ordena i com es classifica el territori del municipi? Quina és la regulació del seu ús? Aquí pots consultar el Pla general d'ordenació urbana, que defineix l'ordenació del territori i estableix les normes del seu desenvolupament i execució. També hi trobaràs la resta de documentació que articula el Pla general.

Planejament urbanístic en tràmit

  • Modificació puntual del PP Sector Y, Zona Est, Subsector Nord, per a la reordenació dels sòls de sistemes en l’àmbit delimitat entre Av. de Castellbisbal i el Ptge. Topazi.

 

  • Modificació puntual del PP Sector Y, Zona Oest, Subsector Nord per a l’assignació de l’ús d’allotjaments dotacionals al sòl d’equipament situat a l’Av. Castellbisbal nº 78 i la regulació de les condicions d’edificació.
  • Modificació puntual del PP del subsector A3, per a l’assignació de l’ús d’allotjaments dotacionals i la seva ordenació al sòl d’equipament situat amb front a la Pl. d’Andalusia
  • Modificació del PG de Rubí per adaptació de les NNUU a l’ús d’allotjaments dotacionals i la seva regulació, i concreció de l’ordenació en l’àmbit dels C. Carrasco i Formiguera - Primer de maig
  • Modificació puntual del PGO en l’àmbit qualificat com a equipament - CAP Anton Borja
Desistiment de la tramitació del Text refós del POUM
08/06/2020 12:28 - Registre de publicació
 
Documentació administrativa: