Vols conèixer les iniciatives normatives previstes? En aquest apartat trobaràs totes les propostes d'ordenances i reglaments que han de ser aprovades i/o modificades durant el proper any.
Data Títol Descripció Àmbit Documents
04-04-2018 Decret d'aprovació del Pla anual normatiu 2018 Decret d'aprovació del Pla anual normatiu 2018 Alcaldia decret Pla Anual Normatiu 2018.pdf
04-04-2018 Informe de Gerència del Pla anual normatiu 2018 Informe de Gerència del Pla anual normatiu 2018 Alcaldia Informe Gerencia Pla Anual Normatiu 2018.pdf
04-04-2018 Pla anual normatiu 2018 Pla anual normatiu 2018 Alcaldia annex Pla Anual Normatiu 2018.pdf
10-10-2019 Pla anual normatiu 2019 Pla anual normatiu 2019 Alcaldia Pla Anual Normatiu 2019.pdf
10-10-2019 Decret d'Alcaldia d'aprovació del Pla anual normatiu 2019 Decret d'Alcaldia d'aprovació del Pla anual normatiu 2019 Alcaldia Decret aprovació Pla Anual Normatiu 2019.pdf
26-11-2020 Certificat del Ple de la modificació del Pla anual normatiu 2020 Certificat del Ple de la modificació del Pla anual normatiu 2020 Alcaldia Certificat donat compte al Ple-modif pla anual normatiu 2020.pdf
23-11-2020 Decret d'Alcaldia modificació Pla anual normatiu 2020 Decret d'Alcaldia modificació Pla anual normatiu 2020 Alcaldia Decret 4240 modificacio PAN 2020.pdf
26-11-2020 Pla anual normatiu 2020 (modificació novembre 2020) Modificació Pla anual normatiu 2020 Alcaldia Modificacio Pla anual normatiu nov 2020.pdf
11-02-2020 Pla anual normatiu 2020 Pla anual normatiu 2020 Alcaldia Pla Anual Normatiu 2020.pdf
11-02-2020 Decret d'Alcaldia d'aprovació del pla anual normatiu 2020 Decret d'Alcaldia d'aprovació del pla anual normatiu 2020 Alcaldia Decret dAlcaldia Pla anual normatiu 2020.pdf
03-02-2021 Pla anual normatiu 2021 Pla anual normatiu 2021 Alcaldia Pla Anual Normatiu 2021.pdf
28-01-2021 Certificat acord de Ple d'aprovació del Pla anual normatiu 2021 Certificat acord de Ple d'aprovació del Pla anual normatiu 2021 Alcaldia Certificat haver donat compte al Ple-Pla Anual Normatiu2021.pdf
31-12-2020 Decret d'Alcaldia d'aprovació del Pla anual normatiu 2021 Decret d'Alcaldia d'aprovació del Pla anual normatiu 2021 Alcaldia Decret Alcaldia 4991 de 31 12 2020_Aprovacio Pla anual Normatiu 2021.pdf