El retiment de comptes és un exercici de qualitat democràtica i de millora de l'eficàcia de les polítiques públiques, en la mesura que suposa una tasca d'anàlisi constant de l'activitat desenvolupada durant aquest període. En aquest espai podeu consultar informació sobre l'acció de govern i el seu estat d'execució.

Retiment de Comptes del Pla de Mandat (febrer 2023)

Retiment de comptes de les cartes de serveis

Retiment de comptes del Pla Estratègic de Govern Obert