Si l'ens ha estat part processal d'alguna resolució administrativa i/o judicial de rellevància pública, o alguna d'aquestes ha afectat persones que exerceixen funcions públiques en aquest ens (com l'alcalde/alcaldessa i els regidors/es), aquest és el lloc on pots trobar aquesta informació.

02-09-2019 C-1292-Sentència Abocadors 722 (2019)

Òrgan Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Tipus Abocadors

Documents C-1292_Sent_792_TSJC-Can Carreras-02112019.pdf

30-11-2016 C-1299.002 Sentència Apel.lació (2016)

Òrgan Tribunal superior de Justícia de Catalunya- Contenciós Administratiu

Tipus Apel.lació

Documents ASUC_1299_002_36172_SENTENCIA DE 30112016 QUE ESTI.pdf

27-09-2020 C-1389.001 - Sentència Fomento de construcciones y contractas SA

Òrgan Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Tipus Fomento de construcciones y Contratas

Documents C-1389.001 sentencia 3792_2020.pdf

24-10-2018 C-1389 - Sentència Fomento de Construcciones y contratas SA

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu

Tipus Fomento de Construcciones y Contratas SA

Documents C-1389 sentencia 218_2018.pdf

23-11-2020 ORGT- 2000004 - Sentència Impostos

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu

Tipus Impostos

Documents ORGT-2000004.pdf

14-12-2018 ORGT-1900002 Sentència Impostos (2019)

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu

Tipus Impostos

Documents 12_ORGT-1900002.pdf

13-05-2019 C-1423 Sentència de Mobilitat (2019)

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu

Tipus Mobilitat

Documents 09_C-1423.pdf

10-01-2019 P-150001 Sentència Penal (2019)

Òrgan Audiència de Barcelona

Tipus Penal

Documents 13_P-150001.pdf

02-05-2019 C-1321.001Sentència de Planejament Urbanístic (2019)

Òrgan Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Tipus Planejament

Documents 01_C-1321_001.pdf

07-09-2016 C-1306 Sentència reclamació obra pública (2016)

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu 12 Barcelona

Tipus Reclamació obra pública

Documents ASUC_1306_32643_SENT 070916 QUE ESTIMA PARCIAL.pdf

05-02-2019 C-1425 Sentència Recursos Humans (2019)

Òrgan Jutjat contenciós Administratiu

Tipus Recursos Humans

Documents 10_C-1425.pdf

22-05-2019 S-73 Sentència de Recursos Humans (2019)

Òrgan Jutjat del Social núm 12 de Barcelona

Tipus Recursos Humans

Documents 14_S-73.pdf

15-05-2019 S-1900002 Sentència de REcursos Humans (2019)

Òrgan Jujtjat del Social núm. 1 de Terrassa

Tipus Recursos Humans

Documents 15_S-1900002.pdf

17-05-2019 S-1900006 Sentència de Recursos Humans (2019)

Òrgan Jutjat del Social núm. 2 de Terrassa

Tipus REcursos Humans

Documents 16_S-1900006.pdf

25-09-2018 C-1388- Sentència Relacions Laborals

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu

Tipus Relacions Laborals

27-11-2019 C-1388.001- Sentència Relacions Laborals

Òrgan Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Tipus Relacions Laborals

Documents C-1388.001 sentencia 665_2019.pdf

14-01-2020 C-1455- Sentència Relacions laborals

Òrgan

Tipus Relacions Laborals

25-11-2029 S-1900005 - Sentència Relacions Laborals

Òrgan Jutjat Social

Tipus Relacions Laborals

Documents S-1900005.pdf

16-10-2020 S- 1900005.001 - Sentència Relacions Laborals

Òrgan Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Tipus Relacions Laborals

Documents S-1900005_001.pdf

22-07-2020 S- 2000001- Sentència Relacions Laborals

Òrgan Jutjat Social

Tipus Relacions Laborals

Documents S-2000001.pdf

19-02-2020 S-1900006.001- Sentència Relacions laborals

Òrgan Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Tipus Relacions laborals

Documents S_1900006_001.pdf

12-12-2016 C-1334 Sentència Relacions Laborals (2016)

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu 8 Barcelona

Tipus Relacions laborals

Documents ASUC_1334_35262_SENTENCIA DE 121216 QUE DESEST.pdf

16-01-2020 C-1424- Sentència Responsabilitat Patrimonial

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu

Tipus Responsabilitat Patrimonial

Documents C-1424.pdf

29-01-2020 C-1438 - Sentència Responsabilitat Patrimonial

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu

Tipus Responsabilitat Patrimonial

Documents C-1438.pdf

03-11-2020 C-1456 - Sentència Responsabilitat Patrimonial

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu

Tipus Responsabilitat patrimonial

Documents C-1456.pdf

05-11-2020 C-1459 - Sentència Responsabilitat Patrimonial

Òrgan Jutjat Contenció Administratiu

Tipus Responsabilitat Patrimonial

Documents C-1459.pdf

30-05-2019 C-1345.001 Sentència de Responsabilitat Patrimonial (2019)

Òrgan Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Tipus Responsabilitat patrimonial

Documents 04_C-1345_001.pdf

10-04-0019 C-1374 Sentència de Responsabilitat Patrimonial (2019)

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu

Tipus REsponsabilitat Patrimonial

Documents 05_C-1374.pdf

14-02-2019 C-1421 Sentència de Responsabilitat Patrimonial (2019)

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu

Tipus Responsabilitat Patrimonial

Documents 08_C-1421.pdf

17-01-2019 C-1393 Sentència de Responsabilitat Patrimonial (2019)

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu

Tipus Responsabilitat Patrimonial

Documents 06_C-1393.pdf

15-05-2019 C-1429 Sentènci de Responsabilitat Patrimonial (2019)

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu

Tipus Responsabilitat Patrimonial

Documents 11_C-1429.pdf

02-09-2019 C-1292 Sentència Abocador Can Carreras 793(2019)

Òrgan Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Tipus Sentència Abocador Can Carreras

Documents C-1292_Sent_793_TSJC-Can Carreras-02112019.pdf

02-09-2019 C-1292 Sentència Abocador Can Carreras 794 (2019)

Òrgan Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Tipus Sentència Abocador de Can Carreras

Documents C-1298_Sent_794_TSJC- Can Carreras-02112019.pdf

16-01-2017 C-1311 Sentència Activitat Extractiva (2017)

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu 2 Barcelona

Tipus Sentència Activitat Extractiva

Documents ASUC_1311_36155_SENTENCIA DE 160117 QUE ESTIMA.pdf

26-05-2017 C-1368 Sentència Afectació finca (2017)

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu 10 de Barcelona

Tipus Sentència Afectació finca

Documents ASUC_1368_38776_SENTENCIA DE 260517 QUE ESTIMA.pdf

09-03-2016 C-1256.004 Sentència apel.lació expedient disciplinari (2016)

Òrgan Tribunal Superior de Justícia de Catalunya- Contenciós Administratiu

Tipus Sentència apel.lació expedient disciplinari

Documents ASUC_1256_004_31486_SENTENCIA 2052016 DEL TSJC DE.pdf

02-09-2019 C-1293 - Sentència Abocador Can Carreras 792 (2019)

Òrgan Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Tipus Sentència Can Carreras

Documents C-1293 sentencia 792_2019.pdf

10-11-2017 S-67 Sentència canvi de contingència (2017)

Òrgan Jutjat social núm. 24 de Barcelona

Tipus Sentència canvi de contigència

Documents S_67.pdf

12-07-2016 C-1260.003 Sentència Ciruclació camions (2016)

Òrgan Tribunal Superior de Justícia de Catalunya- Contenciós Administratiu

Tipus Sentència Circulació camions

Documents ASUC_1260_003_31860_NOTIFICACIO SENTENCIA.pdf

22-04-2106 C-1260.005 Sentència Circulació camions (2016)

Òrgan Tribunal Superior de Justícia de Catalunya-Contenciós Administratiu

Tipus Sentència Circulació de camions

Documents ASUC_1260_005_28131_SENTENCIA DE 180116 QUE DESEST.pdf

30-09-2016 C-1259 Sentència Conveni (2016)

Òrgan Tribunal Superior de Justícia de Catalunya- contenciós Administratiu

Tipus Sentència Conveni

Documents ASUC_1259_33700_SENTENCIA DE 300916 QUE ESTIMA.pdf

21-02-2017 C-1369 Sentència Danys Patrimonials (2017)

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu 14 de Barceloona

Tipus Sentència Danys Patrimonials

Documents ASUC_1369_37051_DECRET DE 210217 QUE DECLARA D.pdf

12-06-2017 C-1354 Sentència Danys patrimonials (2017)

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiiu 14 de Barcelona

Tipus Sentència Danys patrimonials

Documents ASUC_1354_39091_INTERLOCUTORIA DE 090517 QUE D.pdf

30-05-2016 C-1330 Sentència Danys vehicle (2016)

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu 5 de Barcelona

Tipus Sentència danys vehicle

Documents ASUC_1330_30914_SENTENCIA QUE DESESTIMA EL REC.pdf

22-02-2018 C-1347 Sentència de Danys Patrimonials (2018)

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu 5 de Barcelona

Tipus Sentència de Danys patrimonials

Documents C-1347 - JUTJAT CONTENCIOS ADMINISTRATIU.pdf

23-01-2018 C-1345 Sentència de Danys Patrimonials (2018)

Òrgan Jutjat contenciós Administratiu 15 Barcelona

Tipus Sentència de Danys patrimonials

Documents C-1345 - Jutjat contencios administratiu.pdf

24-04-2018 C-1396 Sentència Danys Patrimonials (2018)

Òrgan Jujtat Contenciós Administratiu 4 de Barcelona

Tipus Sentència de Danys patrimonials

Documents C-1396 -JUTJAT CONTENCIOS ADMINISTRATIU.pdf

02-06-2017 S-68 Sentència Relacions Laborals (2017)

Òrgan Jutjat del Social 16 de Barcelona

Tipus Sentència de Relacions Laborals

Documents ASUS_68_39259_SENTENCIA DE 020617 QUE ESTIMA.pdf

13-09-2017 C-1348.001 Sentència Relacions laborals (2017)

Òrgan Tribunal superior de Justícia de Catalunya- Contenciós Administratiu

Tipus Sentència de Relacions laborals

Documents C_1348_001.pdf

07-07-2017 C-1352.001 Sentència de Relacions laborals (2017)

Òrgan Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Contenciós Administratiu

Tipus Sentència de Relacions laborals

Documents C_1352_001.pdf

30-11-2018 S-70-002 Sentència Relacions Laborals (2018)

Òrgan Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Tipus Sentència de Relacions Laborals

Documents S-70_002 - Tribunal superior de Justicia de Catalunya.pdf

31-03-2017 P- 170002 Sentència Seguretat Vial (2018)

Òrgan Jutjat Primera Instància núm. 3 de Rubí

Tipus Sentència de Seguretat Vial

Documents P-170002 - Jutjat num 4 de Rubi.pdf

29-11-2018 C-1025.010 Sentència Territori (2018)

Òrgan Tribunal Suprem

Tipus Sentència de Territori

Documents C-1025_010 - Tribunal suprem sala contencios administratiu.pdf

29-11-2018 C-1205.011 Sentència Territori (2018)

Òrgan Tribunal Suprem

Tipus Sentència de Territori

Documents C-1025_011 - Tribunal suprem sala contencios administratiu.pdf

10-12-2018 C-1346.001 Sentència Territori (2018)

Òrgan Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Tipus Sentència de Territori

Documents C-1346_001 - Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.pdf

25-02-2019 C-1299.003 - Sentència del Servei d'Ocupació de Catalunya

Òrgan Jutjat Contenciós Admnistratiu

Tipus Sentència del Servei d'Ocupació de Catalunya

Documents C-1299.003 sentencia 50_2019.pdf

28-09-2017 C-1253 Sentència disciplina Urbanística (2017)

Òrgan Jutjat contenciós Administratiu 16 de Barcelona

Tipus Sentència Disciplina urbanística

Documents C_1253.pdf

27-11-2017 C-1321 Sentència Disciplina Urbanística (2017)

Òrgan Jutjat contenciós Administratiu 9 Barcelona

Tipus Sentència Disciplina Urbanística

Documents C_1321.pdf

17-12-2021 C-1467. Sentència 5001/2021

Òrgan Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el procediment ordinari 959/2020.

Tipus Sentència d’anul•lació d’una ordenança reguladora d’una taxa.

Documents sentència Unió Fenosa

31-05-2018 C-1377 Sentència Econòmic (2018)

Òrgan Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Tipus Sentència Econòmic

Documents C-1377 - Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.pdf

24-01-2020 P-190011- Sentència Electricitat

Òrgan Jutjat Primera Instància

Tipus Sentència Electricitat

Documents P-190011.pdf

20-04-2016 C-1338 Sentència Expedient Sancionador (2016)

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu 11 Barcelona

Tipus Sentència Expedient Sancionador

Documents ASUC_1338_30249_SENTENCIA DE 200416 QUE ESTIMA.pdf

06-06-2017 C-1375 Sentència lesions (2017)

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu 14 de Barcelona

Tipus Sentència lesions

Documents ASUC_1375_39274_SENTENCIA DE 060617 QUE ESTIMA.pdf

18-04-2017 C-1025.008 Sentència Llicència Ambiental (2017)

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona

Tipus Sentència Llicència Ambiental

Documents ASUC_1025_008_38071_INTERLOCUTORIA DE 180417 QUE D.pdf

05-03-2018 C-1025.009 Sentència Llicència Ambiental (2018)

Òrgan Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Tipus Sentència Llicència Ambiental

Documents C-1025_009 - TSJC.pdf

05-03-2018 C-1025.006 Sentència Llicència Ambiental (2018)

Òrgan Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Tipus Sentència Llicència Ambiental

Documents Sentència Llicència Ambiental

13-06-2017 C-1350 Sentència Llicència d'Activitats (2017)

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu 14 de Barcelona

Tipus Sentència Llicència d'Activitats

Documents ASUC_1350_39172_DECRET DE 130617 QUE ACORDA LA.pdf

10-11-2016 C-1225 Sentència Llicència d'Obres (2016)

Òrgan Jutjat Copntenciós Administratiu núm.8 de Barcelona

Tipus Sentència Llicència d'Obres

Documents ASUC_1225_34665_SENTENCIA DE 101116 QUE ESTIMA.pdf

24-05-2016 C-1221.002 Sentència LLicència d'obres (2016)

Òrgan Tribunal Superior de Justícia de Catalunya- Contenciós Administratiu

Tipus Sentència Llicència d'Obres

Documents ASUC_1221_002_30669_SENTENCIA ESTIMANT PARCIALMENT.pdf

25-01-2016 C-1340 Sentència Llicència d'obres (2016)

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu 13 de Barcelona

Tipus Sentència Llicència d'Obres

Documents ASUC_1340_27805_SENTENCIA DE 18 01 16 QUE DESE.pdf

21-09-2018 C-1355 Sentència de Llicències (2018)

Òrgan jutjat Contenció Administratiu

Tipus Sentència Llicències

Documents C-1355 - Jutjat contencios administratiu 11.pdf

20-07-2016 C-1249 Sentència Mesura cautelar abocaments (2016)

Òrgan Tribunal Superior de Justícia de Catalunya- Contenciós Administratiu

Tipus Sentència Mesura cautelar abocaments

Documents ASUC_1249_34508_SENTENCIA DESESTIMANT RECURS C.pdf

16-05-2017 C-1353 Sentència Multa trànsit (2017)

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu

Tipus Sentència Multa Trànsit

Documents ASUC_1353_38638_DECRET DE 160517 QUE REOSL LAR.pdf

31-10-2017 P-170017 Sentència Penal (2017)

Òrgan Jutjat de primera instància i instrucció núm.3 de Rubí

Tipus Sentència Penal

Documents P_170017.pdf

12-03-2020 C-1383- Sentència Pla Extractives

Òrgan Tribunal Superior de Justicia de Catalunya

Tipus Sentència Pla d'extractives

Documents C-1383 sentencia 1183_2020.pdf

02-06-2020 C-1834 Sentència Pla Especial Extractives (2020)

Òrgan Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, procediment 238/2017.

Tipus Sentència Pla Especial Extractives

Documents Sentència 1622 del 06 de juny de 2020 Pla Extractives
Decret 02_03_2022 fermesa sentència 1622

14-03-2017 C-1288 Sentència Quotes urbanístiques (2017)

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu 4 de Barcelona

Tipus Sentència Quotes Urbanístiques

Documents ASUC_1288_37476_SETENCIA DE 140317 QUE DESESTI.pdf

10-02-2016 C-1276 Sentència reclmació assegurances (2016)

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu 12 de Barcelona

Tipus Sentència REclamació quantitat assegurances

Documents ASUC_1276_28860_INTERLOCUTORIA DE DATA 10 02 1.pdf

20-04-2016 C-1267 Sentència REcurs Especial (2016)

Òrgan Tribunal Superior de Justícia de Catalunya- Contenciós Administratiu

Tipus Sentència Recurs Especial

Documents ASUC_1267_29927_SENTENCIA 20 04 16.pdf

19-10-2018 C-1416.001 Sentència Relacions Ciutadanes (2018)

Òrgan Jujtjat primera Instància núm.3 de Rubí

Tipus Sentència Relacions Ciutadanes i Proximitat

Documents C_1416_001 - Jutjat primera Instancia num 3 de Rubi.pdf

24-02-2017 S-69 Sentència Relacions Laborals (2017)

Òrgan Jujtjat del social 2 de Terrassa

Tipus Sentència Relacions Laborals

Documents ASUS_69_37050_SENTENCIA DE 240217 QUE DESEST.pdf

27-09-2017 C-1334.001 Sentència Relacions Laborals (2017)

Òrgan Tribunal Superior de Justícia de Catalunya- Contenciós Administratiu

Tipus Sentència Relacions Laborals

Documents C_1334_001.pdf

26-09-2017 C-1376 Sentència Relacions Laborals (2017)

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu 8 Barcelona

Tipus Sentència Relacions Laborals

Documents C_1376 .pdf

22-04-2016 C-1285.001 Sentència Relacions laborals (2016)

Òrgan Jutjat del Social 1 de Terrassa

Tipus Sentència Relacions Laborals

Documents ASUC_1285_001_36950_SENTENCIA DE 220416 QUE DESEST.pdf

22-04-2016 C-1314 Sentència Relacions Laborals (2016)

Òrgan Jutjat del social 1 de Terrassa

Tipus Sentència Relacions laborals

Documents 1314-Jutjat Social 1 Terrassa.pdf

26-10-2016 C-1348 Sentència Relacions Laborals(2016)

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Barcelona

Tipus Sentència Relacions Laborals

Documents ASUC_1348_34470_SENTENCIA QUE DESESTIMA EL REC.pdf

20-07-2016 C-1352 Sentència Relacions Laborals (2016)

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu 14 de Barcelona

Tipus Sentència Relacions Laborals

Documents ASUC_1352_37493_SENTENCIA DE 200716.pdf

23-01-2018 C-1344 Sentència Relacions laborals (2018)

Òrgan Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Tipus Sentència Relacions laborals

Documents C-1344 - TSJC.pdf

25-05-2018 S-74 Sentència de Relacions Laborals (2018)

Òrgan Jutjat Social de Terrassa

Tipus Sentència Relacions Laborals

Documents S_74 - J social.pdf

11-12-2017 C-1310 Sentència Responsabilitat patrimonial (2017)

Òrgan Jutjat Contenció Administratiu 16 Barcelona

Tipus Sentència Responsabilitat Patrimonial

Documents C_1310.pdf

15-10-2018 C-1395 Sentència de Responsabilitat Patrimonial (2018)

Òrgan Jutjat contenciós Administratiu

Tipus Sentència Responsabilitat patrimonial

Documents C-1395 - Jutjat contencios administratiu.pdf

30-06-2017 C-1378 Sentència Sancionador (2017)

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu 13 Barcelona

Tipus Sentència sancionador (gossos)

Documents C_1378 .pdf

29-11-2017 C-1372 Sentència Sancionador (2017)

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu 13 Barcelona

Tipus Sentència Sancionador (residus)

Documents C_1372 .pdf

16-05-2017 C-1371 Sentència sancionadors (2017)

Òrgan Jujtjat Contenciós Administratiu 10 de Barcelona

Tipus Sentència Sancionadors

Documents ASUC_1371_39027_DECRET DE 160517 QUE TE PER DE(1).pdf

06-03-2017 C-1370 Sentència Sancionadors (2017)

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu 13 de Barcelona

Tipus Sentència Sancionadors

Documents ASUC_1370_37268_AUTO 402017 DE DATA 6 3 2017 Q.pdf

25-01-2016 C-1320 Sentència Sancionadors (2016)

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu 2 Barcelona

Tipus Sentència Sancionadors

Documents ASUC_1320_27907_SENTENCIA DE 250116 QUE DESEST.pdf

13-04-2016 C1324 Sentència Sancionadors (2016)

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu 12 Barcelona

Tipus Sentència Sancionadors

Documents ASUC_1324_29571_INTERLOCUTORIA 130416 QUE DECL.pdf

07-10-2016 C-1339 Sentència Sancionadors (2016)

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu 6 Barcelona

Tipus Sentència Sancionadors

Documents ASUC_1339_33506_SENTENCIA DE 071016 QUE ESTIMA.pdf

03-06-2016 C-1329 Sentència Sancionadors (2016)

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu 5 de Barcelona

Tipus Sentència Sancionadors

Documents ASUC_1329_31138_SENTENCIA QUE ESTIMA EL RECURS.pdf

21-12-2017 C-1386 Sentència Sancionadors (2018)(2018)

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu 9 de Barcelona

Tipus Sentència Sancionadors

Documents C-1386 - JUTJAT CONTENCIOS ADMINISTRATIU.pdf

03-09-2018 C-1381 Sentència Sancionadors (2018)

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu

Tipus Sentència Sancionadors

Documents C-1381 - Jutjat contencios administratiu.pdf

12-07-2017 C-1381.001 Sentència Sancionadors (2017)

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu

Tipus Sentència Sancionadors (gossos)

Documents C_1381_001.pdf

06-03-2017 C-1349 Sentència sobre Danys (2017)

Òrgan Jutjat contenciós Administratiu 12 de Barcelona

Tipus Sentència sobre Danys

Documents ASUC_1349_37541_SENTENCIA DE 060317 QIE DESEST.pdf

25-01-2017 C-1277 Sentència Subministrament d'aigua (2017)

Òrgan Tribunal Superior de Justícia de Catalunya - Contenciós Administratiu

Tipus Sentència Subministrament d'aigua

Documents ASUC_1277_36373_DECRET DE 250117 QUE TE PER DE.pdf

21-07-2016 C-1025.007 Sentència suspensió llicència (2016)

Òrgan Tribunal Superior de Justícia de Catalunya- Sala del Contenciós Administratiu

Tipus Sentència suspensió de llicències

Documents Env_C_1025_007.pdf

09-05-2017 C-1286 Sentència Tarifes aigua (2017)

Òrgan Tribunal Superior de Justícia de Catalunya-Contenciós Administratiu

Tipus Sentència Tarifes d'aigua

Documents ASUC_1286_38575_DECRET DE 090517 QUE ARXIVA LE.pdf

22-01-2018 C-1346 Sentència Territori (2018)

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu 9 de Barcelona

Tipus Sentència Territori

Documents C-1346 - JUTJAT CONTENCIOS ADMINISTRATIU.pdf

15-02-2018 C-1264 Sentència de Territori (2018)

Òrgan Jutjat Contenció Administratiu de Barcelona

Tipus Sentència Territori

Documents C-1264 - ICA.pdf

13-11-2017 C-1276 Sentència Urbanisme (2017)

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Barcelona

Tipus Sentència Urbanisme (reclamació de danys)

Documents C_1276 .pdf

14-07-2020 C-1299.004 - Sentència del Servei d'Ocupació de Catalunya

Òrgan Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Tipus Servei d'Ocupació de Catalunya

Documents C-1299.004 sentencia 3063_2020.pdf

20-12-2017 C-1309 Sentència de Serveis a les Persones (2018)

Òrgan Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Tipus Serveis a les Persones

Documents C-1309 - TSJC(1).pdf

08-06-0018 C-1335.000 Sentència Serveis Econòmics (2019)

Òrgan Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Tipus Serveis Econòmics

Documents 02_C-1335_000.pdf

21-03-0019 C-1335.002 Sentència de Serveis Econòmics (2019)

Òrgan Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Tipus Serveis Econòmics

Documents 03_C-1335_002.pdf

29-12-2021 C-1148.001 Sentència de Territori (2018)

Òrgan Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Tipus Territori

Documents C-1148_001 - TSJC.pdf

09-01-2020 C-1264.001- Sentència Urbanisme

Òrgan Tribunal Superior de Justicia de Catalunya

Tipus Urbanisme

Documents C-1264.001 sentencia 21_2020.pdf

10-08-2018 C-1302 - Sentència urbanisme

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu

Tipus urbanisme

Documents C-1302 sentencia 312_2018.pdf

25-05-2020 C-1302.001- Sentència Urbanisme

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu

Tipus Urbanisme

Documents C-1302.001 sentencia1401_2020.pdf