Convocatòries de sessions del Ple Disponible a: Seu electrònica de l'Ajuntament de Rubí

No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.