Categoria
Etiqueta
Àmbits transparència
64 conjunts de dades trobats
28/09/2021

Visites realitzades per la ciutadania a les Oficines d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Rubí.

28/09/2021

Subvencions que atorga l'Ajuntament de Rubí a persones jurídiques

28/09/2021

Registre de sol·licituds que s'han realitzat des de la carpeta ciutadana.

28/09/2021

Conjunt de dades de tots els exercicis disponibles sobre el pressupost municipal d'ingressos. Es detalla la partida (o aplicació) amb els codis estructurals d’Orgànic i Econòmic, amb els numèrics de crèdit inicial, crèdit real (o final), les modificacions de crèdit i l'import executat.

28/09/2021

Conjunt de dades de tots els exercicis disponibles sobre el pressupost municipal de despeses. Es detalla la partida (o aplicació) amb els codis estructurals d’Orgànic, Funcional i Econòmic, amb els numèrics de crèdit inicial, crèdit real (o final), les modificacions de crèdit i l'import executat.

28/09/2021

Dades demogràfiques del municipi de Rubí, dels 5 últims anys.

28/09/2021

Moviments de població dels últims 5 any agregats per anys mesos i tipus de moviments

28/09/2021

Taula de requeriments de la policia local amb detall dels tipus d'intervenció, amb històric des de l'any 2010

28/09/2021

Conjunt de dades amb tots els exercicis disponibles sobre el pressupost municipal de despeses. Es detallen els pagaments de cada partida (o aplicació) pressupostària a nivell mensual i els imports executats en cada fase pressupostària. També s'afegeix la informació dels codis estructura... Mostra més

28/09/2021

Relació d'expedients administratius interns (tipologia i descripció) tramitats per l'Ajuntament de Rubí