Categoria
Etiqueta
Àmbits transparència
5 conjunts de dades trobats
Categoria: Economia
28/09/2021

Subvencions que atorga l'Ajuntament de Rubí a persones jurídiques

28/09/2021

Conjunt de dades de tots els exercicis disponibles sobre el pressupost municipal d'ingressos. Es detalla la partida (o aplicació) amb els codis estructurals d’Orgànic i Econòmic, amb els numèrics de crèdit inicial, crèdit real (o final), les modificacions de crèdit i l'import executat.

28/09/2021

Conjunt de dades de tots els exercicis disponibles sobre el pressupost municipal de despeses. Es detalla la partida (o aplicació) amb els codis estructurals d’Orgànic, Funcional i Econòmic, amb els numèrics de crèdit inicial, crèdit real (o final), les modificacions de crèdit i l'import executat.

28/09/2021

Conjunt de dades amb tots els exercicis disponibles sobre el pressupost municipal de despeses. Es detallen els pagaments de cada partida (o aplicació) pressupostària a nivell mensual i els imports executats en cada fase pressupostària. També s'afegeix la informació dels codis estructura... Mostra més

25/09/2021

Relació dels contractes menors i privats, desde el 2016