A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.

 Si no funciona aquest enllaç, pot consultar si hi ha una possible incidència fent clic aquí