Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Enric Ferré Ginovart

Alcalde

Junts per Rodonyà

  • Càrrec electe
  • Portaveu
  • Alcalde/ssa
  • Membre d'equip de govern
  • Junta de Govern Local
  • Ple de la Corporació
  • Alcaldia
  • Regidoria de Governació. Hisenda, Recursos Humans i Medi Natural
  • Perfil: Cicle de Formació de Grau Mijà
  • Trajectòria professional: Viticultura i Avicultura

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats