En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens.

En aquests moments el compliment de les obligacions de transparència es pot situar en el 91,54%.