Titularitat

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon a l'Ajuntament de Riudellots de la Selva. L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i dels serveis accessibles des d'aquesta seu és l'Ajuntament de Riudellots de la Selva.

Disposició de creació

  • Disposició de creació de la Seu electrònica:

Ordenança reguladora de l'administració electrònica de l'Ajuntament de Riudellots de la Selva (D.O.G.C. núm. 6568 de 24 de febrer de 2014; i B.O.P. de Girona, núm. 7 de 10 de febrer de 2014).

 

  • Posada en funcionament de la Seu electrònica:

Decret de l'Alcaldia núm. 182/2014, de 28 d'abril, de Posada en funcionament de la Seu Electrònica.