Serveis, tràmits i gestions

Validador de documents

Per accedir a les vostres notificacions electròniques, necessiteu disposar d'un certificat electrònic vàlid en el vostre sistema per poder identificar-vos. 

Són certificats electrònics vàlids tots aquells reconeguts l'Agència Catalana de Certificació (CATCert), d'entre els quals s'hi inclouen l'idCAT i el DNIe.

 

Accediu a través de l'eNotum a les vostres notificacions electròniques.

Atenció ciutadana

Els canals d'accés als serveis de l'Ajuntament de Riudellots de la Selva són:

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu-e.cat/web/riudellotsdelaselva

Per correu electrònic a l'adreça:  ajuntament@riudellots.cat

Atenció telefònica a través del telèfon: 972 47 88 99

Per fax al: 972 47 73 75

Atenció presencial a les oficines de l'Ajuntament: Plaça de l'Ajuntament, 1.

Horari d'atenció al públic:

Matins: de dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 hores.

Tardes: dijous de 16:00 a 18:30 hores (del 15 de setembre al 16 de juny).

Govern obert i transparència
La informació generada pel Govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Bústia de factures Bústia de factures
Si ets proveïdor de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes
L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.
Participació Participació
Busquem que la ciutadania s'impliqui en els processos i actuacions del nostre municipi.