En quin punt es troben els processos de selecció de personal? Aquí pots trobar-hi tota la informació relacionada.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats

Selecció d'una plaça de tècnic/a de Promoció Econòmica en règim de funcionari interí per programes

Resultat final del procés

Selecció d'una Plaça d’auxiliar administratiu/va, substitució de baixa per maternitat

Resultats finals

Selecció d’una plaça d’administratiu comptable en règim de funcionari interí

Resultat final

Selecció d’una plaça de tècnic/a d’administració general en règim de funcionari interí

Resultat final

Selecció d’una plaça de tècnic/a d’Oficines Municipals en règim de personal laboral interí

Resultats finals