Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats

Convocatòries obertes

Selecció d'un tècnic/a per a les oficines municipals per cobrir una baixa de maternitat  

Resultat final

Llistat definitiu admesos i exclosos 

Llistat provisional admesos i exclosos 

Edicte

Convocatòries tancades

Selecció d'una plaça de tècnic/a de Promoció Econòmica en règim de funcionari interí per programes

Resultat final 

Resultat provisinal 

Llistat definitiu d'admesos i exclosos

Edicte publicat al BOP 

Edicte publicat al DOGC

Selecció de dues places de vigilant municipal en règim de funcionari interí 

Atès que segons allò previst a la Resolució per la qual es prorroga l'estat d'alarma publicat el BOE el 23 de maig de 2020 i atenent a l'aixecament de la suspensió dels terminis administratius amb efectes 1 de juny de 2020, el termini de presentació de sol·licituds per a participar a les oposicions de vigilants finalitzarà el proper dilluns 8 de juny.

Resultat del sisè exercici i resutat final

Resultats del quart i cinquè exercici

Resultats del primer, segon i tercer exercici

Llistat definitiu d'admesos i exclosos

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Ampliació del termini 

Edicte publicat al BOP

Edicte publicat al DOGC

Model I

Model II

Selecció d'una plaça de conserge en règim de funcionari interí

Modificació del resultat final

Resultats

Llistat definitiu d'admesos i exclosos

Rectificació llistat provisional d'admesos i exclosos

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Edicte publicat al BOP

Edicte publicat al DOGC

Model I

Model II

Selecció de 4 places en el marc del projecte formatiu "Brigada Jove" 2020

Resultat sorteig realitzat el dia 23 de juliol

Llistat definitiu d'admesos i exclosos

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Procés selectiu per a provisió d'una plaça de vigilant municipal en règim de funcionari interí

Edicte bases i convocatòria publicada BOP

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Llistat definitiu d'admesos i exclosos

Resultats del primer, segon i tercer exercici

Resultats finals fase oposició i fase concurs

Procés selectiu per a provisió d'un lloc de treball d'auxiliar pràctic per substitució de titular de la plaça

Llistat provisional d'admesos i exclosos 

Resultats segona prova i resultats finals

Procés selectiu per a provisió d'un lloc de treball correspnent a l'escala d'administració especial, subescala tècnica superior d'arquitecte

Edicte bases i convocatòria publicada BOP Girona

Edicte bases i convocatòria publicada DOGC

Llistat provisional d'admesos i exclosos 

Resultat segona prova qüestionari

Resultats tercera prova i resultats finals

Procés selectiu per a provisió d'unlloc de treball correspnent a l'escala d'administració especial, subescala tècnica d'enginyer

Edicte bases i convocatòria publicada BOP Girona

Edicte bases i convocatòria publicada DOGC

Llistat provisional d'admesos i exclosos 

Resultat segona prova qüestionari

Resultats tercera prova i resultats finals

Procés selectiu per a provisió d’un lloc de treball d’administratiu comptable en règim de funcionari interí per baixa de maternitat.

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Selecció d'una persona per a cobrir un contracte en pràctiques dins del programa de Garantia Juvenil.

Edicte bases i convocatòria

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Resultats finals

Selecció de dues places de vigilants municipals d’Administració especial en règim de funcionari interí

Edicte bases i convocatòria 

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Llistat definitiu d’admesos i exclosos

Acta del tribunal

Anunci ordre dels aspirants

Resultat final

Selecció amb caràcter urgent, per concurs oposició, per cobrir amb caràcter interí per vacant, una plaça d’educador/a de la llar d’infants municipal

Edicte bases i convocatòria 

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Llistat definitiu d’admesos i exclosos

Resultats finals

Selecció de 6 places en el marc del projecte formatiu “Brigada Jove"

Bases 

Model de sol·licitud

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Resultat sorteig 

Selecció d'una Plaça d’auxiliar administratiu/va, substitució de baixa per maternitat 

Edicte bases publicació al BOP

Edicte bases publicació al DOGC

Llistat d'admesos i exclosos

Certificat definitiu

Resultats finals

Selecció d’una plaça de tècnic/a d’Oficines Municipals en règim de personal laboral interí

Edicte aprovació bases publicació al BOP  

Edicte aprovació bases publicació al DOGC

Esmena a la base 5

Llistat d'admesos i exclosos

Resultats finals

Selecció d’una plaça d’administratiu comptable en règim de funcionari interí

Edicte aprovació bases publicació al BOP  

Edicte aprovació bases publicació al DOGC

Llistat provisional admesos i exclosos

Resultat de la segona prova

Resultat final

Selecció d’una plaça de tècnic/a d’administració general en règim de funcionari interí

Edicte bases i convocatòria 

Llistat admesos i exlosos

Resultat de la segona prova 

Resultat final

Model d'instància (pdf)

Instància ETRAM (on line)