Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats

Convocatòries obertes

Convocatòria de selecció d’una plaça de funcionari grup C1 administratiu comptable

Resultat final

Resultat primer exercici coneixements de llengua

Modificació del lloc de realització de les proves: Es duran a terme a la sala polivalent (plaça de l’Ajuntament, 1), el dia 6 d'abril a les 9.30h

Llistat definitiu d'admesos i exclosos, designació del tribunal i dia de les proves 

Llistat provisional d'admesos i exclosos i determinació del dia de les proves 

Model de sol·licitud