Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats

OPOSICIÓ D’UNA PLAÇA DE GUÀRDIA CLASSIFICADA A LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT COM: RÈGIM FUNCIONARIAL, ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SERVEIS ESPECIALS, POLICIA LOCAL I ELS SEUS AUXILIARS, SUBGRUP C2.

Resultat final

Resultat prova física i psicotècnica

Resultat prova teòrica i pràctica

Llistat definitiu d'admesos i exclosos i designació de tribunal i dia de les proves

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Publicació al BOE

Publicació al DOGC

Bases comunes 

Bases especifiques 

Model mèrits

Declaració responsable

OPOSICIÓ D’UNA PLAÇA D’EDUCADOR/A LLAR D’INFANTS CLASSIFICADA A LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT COM RÈGIM LABORAL, SUBGRUP C1

Resultat final

Llistat definitiu d'admesos i exclosos, designació del tribunal i dia de les proves

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Publicació al BOE

Publicació al DOGC

Bases comunes 

Bases especifiques 

Model mèrits

Declaració responsable

Convocatòries obertes

OPOSICIÓ D’UNA PLAÇA D’AUXILIAR PRÀCTIC OFICINES MUNICIPALS CLASSIFICADA A LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT COM: RÈGIM LABORAL, SUBGRUP C2

Resultats finals

Llistat definitiu d'admesos i exclosos 

Llistat provisional d'admesos i exclosos 

Publicació al BOE

Publicació al DOGC

Bases comunes 

Bases especifiques 

Model mèrits

Declaració responsable

 
Llistat definitiu i designació de tribunal i dia de les proves