Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats

Convocatòries obertes

Convocatòria de selecció urgent per la renovació de la borsa de treball per cobrir vacants a la llar d’infants municipal.

Anunci publicat al BOP (1 de juliol 2021)

Anunci publicat al DOGC (1 de juliol 2021)