Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna: les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits.

Llistat publicitat institucional 2021 (Data, import, i mitjà de comunicació) 

Llistat publicitat institucional 2020 (Data, import, i mitjà de comunicació) 

Llistat publicitat institucional 2019 (Data, import, i mitjà de comunicació) 

Llistat publicitat institucional 2018 (Data, import, i mitjà de comunicació) 

Llistat publicitat institucional 2017 (Data, import, i mitjà de comunicació)