Tots els ens tenen al seu poder algun bé moble de valor històric i artístic. Aquí trobaràs la llista dels que formen part del patrimoni d'aquesta institució.

L'ajuntament de Riudellots no disposa de bens mobles de valor històric i artístic.