Els recursos públics de l'ens es destinen a les finalitats previstes al Pressupost? Es porten a terme de forma correcta els processos relacionats amb les subvencions, la contractació o els convenis? Aquí podràs trobar les auditories de comptes que s'hagin realitzat.

L'Ajuntament de Riudellots de la Selva no disposa d'auditories de comptes.

Podeu consultar la informació dels comptes generals tramitats a la sindicatura de comptes