Hi ha prevista alguna convocatòria de subvencions i/o ajuts públics? Aquí hi pots trobar la relació actualitzada i les condicions per ser-ne beneficiari.

Informació relativa a les convocatòries de subvencions i ajuts del món local dels darrers 5 anys (amb origen CIDO)

0 Registres carregats

El següent conjunt de dades mostra la relació de les convocatòries de les subvencions i els ajuts públics amb font del Ministeri d'Hisenda que estiguin previstes durant l’exercici pressupostari, amb indicació de l’objecte o la finalitat i les condicions per ser-ne beneficiari. Inclou informació dels darrers 5 anys.

0 Registres carregats

Pla Estratègic de Subvencions

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva, mitjançant el present Pla Estratègic de Subvencions, es vol dotar d’un instrument de gestió que faciliti la planificació, execució i avaluació de les polítiques socials que té encomanades.

Consulta el Pla Estratègic de Subvencions

Annex

Amb la voluntat de millorar els tràmits relacionats amb les sol·licituds de subvencions a les entitats, l’Ajuntament de Riudellots de la Selva ha aprovat una Ordenança General de Subvencions on s'estableixen els criteris que regulen la seva concessió. Així mateix, el Ple de l’Ajuntament del passat 18 de gener, va aprovar els models oficials, que a partir d’aquest 2016, totes les entitats hauran d’omplir per sol·licitar subvencions i per presentar les corresponents justificacions. 

No s’admetrà cap sol·licitud de subvenció ni justificació fora d’aquests terminis. Per qualsevol dubte podeu dirigir-vos a l’ajuntament enviant un correu electrònic a marta@riudellots.cat o bé trucar al 972 47 88 99 i demanar per Marta Casals. 

Descarrega el model de sol·licitud

Descarrega el model de justificació