Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CONSELL COMARCAL DE LA SELVA i L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA, PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS D’EXPERIÈNCIA LABORAL

Vigent No

Data d'inici de vigència 05-02-2020

Durada 1 any

Prorrogable No

Documents Conveni Programa Treball i Formació

Més informació Aquest conveni entre Consell Comarcal de la Selva i Ajuntament de Riudellots de la Selva té per objecte establir les condicions de la col·laboració entre ambdues parts per a la realització d’accions d’experiència laboral i pràctica professional en el marc del Programa Treball i Formació 2019.

CONVENI ENTRE EL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

Drets i obligacions Facilitar els locals i espais adients per realitzar les actuacions i els cursos, amb els permisos i cobertures d’assegurances preceptius, d’acord amb l’activitat a desenvolupar.

Import 3100.0

Data de signatura 06-02-2020

Vigent

Data d'inici de vigència 09-01-2020

Durada 3 anys

Prorrogable

Dades dels signataris L'objecte del conveni és establir un marc de col·laboració entre el CPNL i l’ens local per a desenvolupar actuacions d'acolliment lingüístic, amb la finalitat d'afavorir el coneixement de la llengua catalana i la integració de les persones immigrades en l'àmbit del municipi.

Documents Conveni normalització lingüítica 2020

Més informació Conveni entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i l’Ajuntament de Riudellots de la Selva per a desplegar actuacions d’acolliment lingüístic al municipi.

CONVENI DE CESSIÓ TEMPORAL DE TERRENYS PER UBICAR-HI LA FIRA FIPORC 2020 DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

Data de signatura 08-01-2020

Vigent

Data d'inici de vigència 08-01-2020

Durada Fins al 29 de febrer 2020

Prorrogable No

Documents CONVENI DE CESSIÓ TEMPORAL DE TERRENYS PER UBICAR-HI LA FIRA FIPORC 2020 DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

Més informació

 ACEBSA cedeix gratuïtament la cessió d’ús d'una parcel·la amb una superfície total de 11.193m2, situada entre el carrer de l’Estació i la prolongació del carrer Major, per habilitar-hi un dels aparcaments de la propera edició de la fira Fiporc, que es celebrarà durant el mes de febrer de 2020.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER AL MANTENIMENT I PROMOCIÓ D’ITINERARIS DE SENDERISME, CICLOTURISME I BTT

Data de signatura 11-11-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 11-11-2023

Durada 4 anys

Prorrogable

Documents Conveni MANTENIMENT I PROMOCIÓ D’ITINERARIS DE SENDERISME, CICLOTURISME I BTT

Més informació

L’objecte del present document és l’establiment del marc de col·laboració entre ambdues entitats per a la gestió dels itineraris de senderisme, cicloturisme i/o BTT que consten a l’Annex 1 d’aquest conveni. 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CONSELL COMARCAL DE LA SELVA i L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA, PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS D’EXPERIÈNCIA LABORAL, EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ

Data de signatura 07-03-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 07-03-2020

Durada 1 any

Prorrogable No

Dades dels signataris Aquest conveni entre Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Riudellots de la Selva té per objecte establir les condicions de la col·laboració entre ambdues parts per a la realització d’accions d’experiència laboral i pràctica professional en el marc del Programa Treball i Formació.

Documents Conveni Programa Treball i Formació

CONVENI ENTRE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE GIRONA: INNOVACIÓ I FORMACIÓ I L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS PER A LA REALITZACIÓ DEL DIPLOMA DE POSTGRAU EN INNOVACIÓ A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

Import 8350.0

Data de signatura 31-07-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 31-07-2018

Durada Fins a la liquidació del curs.

Prorrogable No

Documents CONVENI POSTGRAU
ADDENDA CONVENI POSTGRAU

CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L'ADMIN. DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPT. D'ENSENYAMENT, I L'AJ. DE RIUDELLOTS DE LA SELVA, PER DESENVOLUPAR, EN RÈGIM D'ALTERNANÇA I AMB FORMACIÓ DUAL, EL CFGS ADMIN. I FINANCES, A L'INS VALLVERA DE SALT

Data de signatura 10-04-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 10-04-2018

Durada 10/04/2022

Prorrogable No

Documents Conveni FP dual Admin i Finances INS Vallvera

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ PER A LA PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL DELS MUNICIPIS DE RIUDELLOTS DE LA SELVA I CASSÀ DE LA SELVA

Import 0.0

Data de signatura 28-11-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 28-11-2017

Durada Indefinida

Prorrogable

Documents Conveni marc de col·laboració per a la promoció econòmica i desenvolupament local dels municipis de Riudellots de la Selva i Cassà de la Selva

CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA AMB L'UDG PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES A LA BORSA DE TREBALL MUNICIPAL

Vigent No

Data d'inici de vigència 21-03-2017

Durada Fins al 30/06/2017

Prorrogable No

Documents Conveni de cooperació educativa amb l'UdG per a la realització de pràctiques acadèmiques externes a la Borsa de treball municipal

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ PER A LA PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL DELS MUNICIPIS DE CAMPLLONG I RIUDELLOTS DE LA SELVA
DIFUSIÓ D'ACTIVITATS PROGRAMADES AMB L'AJUNTAMENT DE GIRONA

Drets i obligacions Difusió d'activitats

Import 0.0

Data de signatura 16-02-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 16-02-2016

Durada Fins a 31/12/2016

Prorrogable No

Documents Conveni banderoles Fiporc 16022016

ACTUACIÓ CASTELLERS DE LES GAVARRES

Drets i obligacions Actuació castellera

Import 300.0

Data de signatura 12-04-2016

Vigent No

Data d'inici de vigència 17-04-2016

Durada 1 dia

Prorrogable No

Documents CONVENI CASTELLERS DE LES GAVARRES

Conveni de col·laboració del projecte Reciclatext curs- 2016-2017

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament per a la implantació d’una aula musical al municipi​

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Riudellots de la Selva i l'Ajuntament de Brunyola per la utilització dels serveis del Centre de serveis d'àmbit rural per a la gent gran 

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Riudellots de la Selva i l'Ajuntament de Caldes de Malavella per la utilització dels serveis del Centre de serveis d'àmbit rural per a la gent gran 

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Riudellots de la Selva i l'Ajuntament de Campllong per la utilització dels serveis del Centre de serveis d'àmbit rural per a la gent gran 

Conveni entre l'Ajuntament de Riudellots de la Selva, el Consell Comarcal de La Selva i el Consorci de Benestar Social per la gestió del Centre de serveis d'àmbit rural per a la gent gran 

Conveni entre l'Ajuntament de Riudellots de la Selva i l'Ajuntament de Fornells per la utilització dels serveis d'àmbit rural per a la gent gran 

Conveni entre l'Ajuntament de Riudellots de la Selva i l'Ajuntament de Quart per la utilització dels dels serveis d'àmbit rural per a la gent gran gran

Conveni entre l'Ajuntament de Riudellots de la Selva i l'Ajuntament de Vilobí per la utilització dels serveis d'àmbit rural per a la gent gran 

Pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Benestar Social i Família i l'Ajuntament de Riudellots de la Selva per a la prestació del Servei d'Atenció Integral a la gent gran en l'Àmbit Rural