A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.

Anunci d'informació pública de la modificació del Reglament de vigilants municipals

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2018/97/20189704310.pdf