A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.

Data publicació efectiva Títol Descripció Enllaç edicte Paraules clau Data retirada efectiva Número expedient Extern Codi ens origen Nom ens origen
22-02-2021 Aprovar el padró fiscal corresponent a la taxa per la prestació del servei de recollida d’escombraries Per Decret d’aquesta Alcaldia núm. 2/2021 de data 22 de gener de 2021, s’ha aprovat el padró fiscal
corresponent a la taxa per la prestació del servei de recollida d’escombraries del municipi de Riu de
Cerdanya, corresponent a l’exercici 2020.
padró fiscal 35 No