Queixes, suggeriments i propostes

Presentar la queixa o suggeriment que considereu oportuns sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, així com totes aquelles propostes que considereu oportunes, incloses les incidències o reclamacions sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, o bé, les idees que ajudin a millorar el servei de l'organització.

 

La ciutadania té dret a formular queixes, suggeriments i propostes d'actuació o millora amb relació al funcionament dels serveis públics (p.ex. estat del carrer, enllumenat públic, infraestructures municipals, etc.).

En termini
Preu / Taxa
Gratuït
Documentació a aportar

Si es sol·licita en representació d'un interessat:

  • Document acreditatiu d'identitat de la persona interessada. 
  • Document acreditatiu d'identitat del representant.
  • Autorització degudament emplenada i signada o poders de representació.
Organisme competent / Responsable
Ens en el qual es dirigeixi la petició.
Àrea tramitadora
La unitat responsable de la tramitació dependrà del motiu de la sol·licitud.
Qui el pot demanar
La persona interessada o el seu representant degudament acreditat/da.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal
  • Per seu electrònica

Per presentar aquesta sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos: 

 

1. Feu clic a l'enllaç COMENÇAR i identifique-vos amb qualsevol dels mitjans reconeguts (idCat mòbil, certificat digital, cl@ve)

2. Afegiu els fitxers/ fotografies que considereu adients. 

3. Indiqueu al camp Breu descripció si es tracta d'una queixa, suggeriment o proposta d'actuació.

3..Al camp detall de la petició describiu el motiu de la queixa o suggeriment. 

4. Continueu el pasos indicats per a la presentació de la sol·licitud

 

Cal tenir en compte que és necessari disposar d’un Certificat d’identificació digital. Per disposar-ne d’identificació digital podeu utilitzar l’idCat Mòbil o bé disposar-ne d’algun dels certificats digitals admesos.

 

  • Presencial amb Cita prèvia

CASA OBERTA D'ATENCIÓ COMUNITÀRIA

ATENCIÓ A LA CIUTADANIA  

C/Balmes núm.4

08291-RIPOLLET

 

Imprescindible cita prèvia

Per a l'atenció presencial cal demanar cita prèvia a través de la plataforma citaprevia.ripollet.cat

 

Horari d'atenció a la ciutadania

De dilluns a dijous de les 8:30 a les 14:00 i de 15:30 a 19:00.

Divendres i vigílies de festiu de les 8:30 a les 14:00.

 

Horari d'estiu: Des del 15 de juny al 15 de setembre

De dilluns a divendres  de 8:30 a 14:00 hores.

Dissabtes tancat.

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Durant tot l'any.
Termini de Resolució

El termini màxim és de tres mesos amb caràcter general, des de la data en què la queixa, suggeriment o proposta hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Administració o Organisme competent per a la seva tramitació.

Silenci administratiu
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

L’Ajuntament de Ripollet és responsable del tractament de les dades i documents facilitats per les persones interessades i les tractarà seguint els següents criteris: Finalitat: registre de les instàncies presentades als efectes de iniciar el procediment administratiu que correspongui. Legitimació: consentiment de la persona interessada, excepte en tractaments del compliment d’interès o exercici de poders públics. Destinataris: òrgan administratiu competent. Conservació: Les dades personals proporcionades es mantindran en els sistemes de registre de dades de l'Ajuntament de Ripollet en virtut de l'art. 6.1 RGPD, i fins que s’extingeixi la finalitat del seu tractament, o en els casos que es sol·liciti pel propi interessat la supressió de les seves dades, les quals s'esborraran dels sistemes d'informació d'aquests ens. Drets: podeu accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos i limitar les vostres dades, així com retirar el consentiment, en qualsevol moment davant de l'Ajuntament (Carrer Balmes 4, Ripollet) o per registre electrònic al web municipal www.ripollet.cat. Les dades seran tractades de conformitat amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril, així com amb llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Actualitzat el 31/10/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.