Edicte d'aprovació definitiva del Pla Local d'Habitatge de l'Ajuntament de Ripollet.